UAS Selesaikan Doktornya di Sudan dengan Predikat Cum Laude

Setelah berjuang cukup lama, Ustadz Abdul Somad (UAS) menuntaskan pendidikan tingkar doktornya di Oumdurman Islamic University, Sudan, hari ini Selasa (24/12). UAS menyelesaikan ujian sidang promosi doktornya dengan nilai 'Mumtaz' (Cum Laude).

Dari rilis yang di terima Republika.co.id, sidang sidang Promosi Doktor UAS berlangsung di ruang sidang Kantor Lembaga Riset  Oumdurman Islamic University tersebut. Bertindak selaku supervisor adalah Syaikh Dr Omar al-Ma'ruf Ali. Sedangkan penguji dari kalangan eksternal adalah Syaikh Dr Haidar Idrus Ali, selaku Ketua jurusan Hadits di International University of Africa).

Sedangkan penguji dari kalangan internal adalah Syaikh Dr Iwadh al-Karim Husain Miraf. Dia adalah Guru Besar Hadits Oumdurman Islamic University)

Mengenai judul Disertasi UAS adalah:

Kontribusi Hadratussyaikh Muhammad Hasyim Asyari Dalam Penyebaran Hadits di Indonesia.

Dalam akhir ujian tersebut UAS mengucapkan terimakasih kepada banyak pihak.Pertama, kepada Drs Rossalis Rusman Adnan, MBA Duta Besar RI di Sudan dan Ibu serta keluarga besar KBRI Khartoum.Kedua, kepada Dr KH Muhammad Afifuddin Dimyathi, Lc., MA yang telah mengirimkan kitab-kitab Hadratussyaikh Muhammad Hasyim Asyari.

Ketiga, kepada Dr Zul Ikromi dan Budi yang telah mengurus pendaftaran ke Sudan. Kempat kepada Ustaz Zulkifli membantu urusan selama di Sudan. Kepada para sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu.''Terima kasih yang tak terhingga kepada semuanya,'' tulis UAS. [rol]

Baca Ini Juga Ya :